BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w składzie:

1. Ewa Żmijewska - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Grażyna Wnęta - zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski - sekretarz Komisji Przetargowej
4. Marcin Ilewicz - członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2009 roku

BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: środa, 28 sty 2009 09:25
Data opublikowania: środa, 28 sty 2009 10:25
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1717 razy