BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. organizacji pozarządowych.
Na podstawie § 5 ust. 1, 3 i 4 Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/355/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009,
zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Konsultacyjno-Opiniujący, w skład którego wchodzą:

1. Mirosław Zajk – radny Rady Miejskiej w Piszu;
2. Rafał Grusznis – przedstawiciel Burmistrza Pisza;
3. Łukasz Pietrzyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
4. Krzysztof Rumiński – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
5. Krzysztof Jankiewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

§ 2. Zespół Konsultacyjno-Opiniujący pracuje w oparciu o zasady zawarte w Rozdziale III Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/355/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

§ 3. Kadencja Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego trwa 1 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2009 r.
Data powstania: czwartek, 29 sty 2009 11:26
Data opublikowania: czwartek, 29 sty 2009 13:39
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1775 razy