BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji do wyceny i sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1
1. Powołuje się komisję do wyceny i sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Pisz w składzie:
1) Wiesław Pupek – przewodniczący komisji przetargowej
2) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz komisji przetargowej
3) Adam Rutkowski – członek komisji przetargowej.
2. Komisja dokona wyceny następujących składników majątku:
- wózka widłowego akumulatorowego;
- strugarko-heblarki;
- frezarki dolnowrzecionowej;
- piły tarczowej;
w terminie do dnia 30 stycznia 2009 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2009 r.
Data powstania: piątek, 30 sty 2009 13:15
Data opublikowania: piątek, 30 sty 2009 15:32
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1741 razy