BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego samochodu osobowego dla Gminy Pisz”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego samochodu osobowego dla Gminy Pisz”, w składzie:
1. Wiesław Pupek - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Mateusz Cieśluk– zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Krzysztof Ćwirko – członek Komisji Przetargowej

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2009 roku.

BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: piątek, 20 mar 2009 16:18
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2009 11:34
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2178 razy