BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza Pisza z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu” w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Monika Woźniak-Wilimczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Adrian Majkrzak – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2009 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: piątek, 3 kwi 2009 12:19
Data opublikowania: piątek, 3 kwi 2009 12:54
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1764 razy