BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników od ulicy Trzcinowej do ulicy Batorego i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe, I Etap – Budowa ciągu pieszo–rowerowego od ul. Trzcinowej do ul. Batorego w Piszu
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników od ulicy Trzcinowej do ulicy Batorego i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe, I Etap – Budowa ciągu pieszo–rowerowego od ul. Trzcinowej do ul. Batorego w Piszu, w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Bogusława Dąbrowska – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2009 roku.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: piątek, 8 maj 2009 12:33
Data opublikowania: piątek, 8 maj 2009 12:58
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1690 razy