BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz oraz ustawienie 50 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pisz wraz z ich opróżnianiem
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz oraz ustawienie 50 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pisz wraz z ich opróżnianiem w składzie: 1) Elżbieta Sadłowska - przewodniczący Komisji Przetargowej, 2) Edyta Kryszajtys - zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej, 3) Bartłomiej Sienkiewicz - sekretarz Komisji Przetargowej, 4) Adam Rutkowski - członek Komisji Przetargowej. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 r. BURMISTRZ /-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 13 maj 2009 15:21
Data opublikowania: środa, 13 maj 2009 15:48
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1687 razy