BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 69/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu"
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu”, w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Mateusz Cieśluk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Marta Kulągowska – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2009 roku.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: poniedziałek, 1 cze 2009 13:42
Data opublikowania: poniedziałek, 1 cze 2009 14:05
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1654 razy