BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż:
1) nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Jeże, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 72/3 o powierzchni 200 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 11024,
2) nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Jeże, gmina Pisz oznaczonej
numerami geodezyjnymi działek 117/1,117/4 o powierzchni 611 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 3597, w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Ewelina Koszewska

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 02 lipca 2009 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2009 r.

Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2009 08:59
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2009 10:29
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1625 razy