BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 98/09 Burmistrza Pisza z dnia 3 lipca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz w składzie:
1. Ewa Żmijewska - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Grażyna Wnęta – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Marcin Ilewicz – członek Komisji Przetargowej

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2009 roku.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: piątek, 3 lip 2009 16:06
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2009 16:09
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1678 razy