BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem terenu miasta Pisz”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem terenu miasta Pisz”, w składzie:
1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Edyta Kryszajtys – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Adam Rutkowski – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2009 roku.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 16 lip 2009 15:50
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2009 15:53
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1594 razy