BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 103/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 lipca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Bogusława Dąbrowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2009 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: wtorek, 21 lip 2009 15:29
Data opublikowania: wtorek, 21 lip 2009 15:33
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2038 razy