BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam,

co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Pisz, w składzie:

1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Ryszard Serwatko – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Karolina Piechowiak – członek Komisji Przetargowej.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2009 r.BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 19 sie 2009 15:50
Data opublikowania: środa, 19 sie 2009 16:05
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1700 razy