BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 121/09 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację śródmieścia miasta Pisz – Etap I
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację śródmieścia miasta Pisz – Etap I

w składzie:

1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Piotr Józef Grochal – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Karolina Piechowiak – członek Komisji Przetargowej.§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2009 r.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 17 wrz 2009 14:39
Data opublikowania: czwartek, 17 wrz 2009 16:04
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1749 razy