BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 123/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Mateusz Cieśluk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Marta Kulągowska – członek Komisji Przetargowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2009 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 24 wrz 2009 15:17
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2009 15:27
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1581 razy