BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku Szkoły Filialnej w Snopkach wraz z częścią mieszkalną
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku Szkoły Filialnej w Snopkach wraz z częścią mieszkalną w składzie:

1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Agnieszka Kręciewska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Karolina Piechowiak – członek Komisji Przetargowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2009 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: piątek, 25 wrz 2009 15:21
Data opublikowania: piątek, 25 wrz 2009 15:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 paź 2009 12:01
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1620 razy