BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 139/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 130/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Agnieszka Kręciewska – przewodniczący Komisji Przetargowej”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2009 roku.

BURMISTRZ


/-/ Jan Alicki


Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2009 14:51
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2009 15:37
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1732 razy