BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 140/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz w składzie:

1) Ewa Żmijewska – przewodnicząca Komisji Przetargowej,

2) Marcin Ilewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Grażyna Wnęta – członek Komisji Przetargowej.§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 2009 r.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 28 paź 2009 14:12
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2009 10:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lis 2009 08:13
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1661 razy