BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 141/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 123/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów zmienionym Zarządzeniem Nr 127/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2009 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Agnieszka Kręciewska – przewodniczący Komisji Przetargowej”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2009 roku.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 29 paź 2009 15:16
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2009 15:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lis 2009 09:12
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1463 razy