BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 160/09 Burmistrza Pisza z dnia 01 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/ działki niezabudowanej położonej we wsi Kocioł Duży, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 49/4 o powierzchni 1.800 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13736,
2/ działki niezabudowanej położonej we wsi Pilchy, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 75/4 o powierzchni 440 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 10765,

w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Koszewska Ewelina
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 04 grudnia 2009 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2009 r.

Data powstania: piątek, 4 gru 2009 10:28
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2009 11:17
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1721 razy