BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 171/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz w składzie:

1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Karolina Piechowiak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Adam Rutkowski – członek Komisji Przetargowej.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2009 r.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki
Data powstania: poniedziałek, 14 gru 2009 15:04
Data opublikowania: poniedziałek, 14 gru 2009 15:25
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1764 razy