BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego, oznaczonej nr działki 232/6, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13025, w składzie:


1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji – Ewelina Koszewska,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 2 marca 2010 roku.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2010 roku.
Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2010 11:43
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2010 13:48
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1977 razy