BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 76/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 czerwca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 1142/10 w Piszu
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 62/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 1142/10 w Piszu wprowadza się następującą zmianę:
- w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2010 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 2 cze 2010 12:40
Data opublikowania: środa, 2 cze 2010 16:13
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1993 razy