BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 75/10 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Na podstawie art. 14 ust.1, pkt 3, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz.1040) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe (GBS) do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. Gminne Biuro Spisowe zostaje powołane z dniem 1 czerwca 2010 r. , a jego rozwiązanie następuje z dniem 3 grudnia 2010 r.

§ 2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:
1. W całym okresie funkcjonowania Biura:
1) Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Monika Woźniak - Wilimczyk
2) Lider Gminny- Katarzyna Małgorzata Banach
2. W okresie aktualizacji gminnej:
Członek- Małgorzata Danuta Kosakowska

§ 3. GBS działa na podstawie „Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010”

§ 4. Siedzibą GBS jest Urząd Miejski w Piszu, który zapewnia obsługę organizacyjno – finansową GBS.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.

Burmistrz Pisza
/-/ Jan Alicki

Data powstania: piątek, 4 cze 2010 12:16
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2010 13:45
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1928 razy