BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 390/2 i 391/3 przy ulicy Dworcowej w Piszu
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 390/2 i 391/3 przy ulicy Dworcowej w Piszu w składzie:
1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Karolina Piechowiak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Adam Rutkowski – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionego Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2010 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: piątek, 4 cze 2010 13:04
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2010 13:39
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1764 razy