BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 78/10 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Aleksandra Kubrak;
2) Anna Michalak;
3) Krzysztof Rumiński.

zwaną dalej Komisją.

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonych przez Burmistrza Pisza otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
a) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych;
b) polityki prorodzinnej;
c) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym.

3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 9 czerwca 2010 r.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2010 r.
Data powstania: środa, 16 cze 2010 07:39
Data opublikowania: środa, 16 cze 2010 08:50
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1721 razy