BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 101/10 Burmistrza Pisza z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 450/30 przy ulicy Lipowej w Piszu
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 450/30 przy ulicy Lipowej w Piszu w składzie:
1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Adam Rutkowski – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionego Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2010 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: wtorek, 6 lip 2010 13:19
Data opublikowania: wtorek, 6 lip 2010 15:00
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1990 razy