BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 175/10 Burmistrza Pisza z dnia 01 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Wielkie, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 35/2 o powierzchni 7.100 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13734,
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Zajk Kamila

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 10 grudnia 2010 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2010 r.

Data powstania: piątek, 3 gru 2010 10:47
Data opublikowania: piątek, 3 gru 2010 12:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sty 2011 08:21
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1668 razy