BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 130/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie ust.1 i 3 rozdziału III Załącznika do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zarządzam, co następuje:


§ 1
Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Piszu w składzie:

1) Grażyna Leszczyńska – Zastępca Przewodniczącego
2) Elżbieta Sadłowska – Sekretarz
3) Stanisław Plona – Członek


§ 2
Zakres obowiązków i odpowiedzialności członków Komisji Inwentaryzacyjnej określa Załącznik do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

§ 3
Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r. i należy nią objąć:

1) Stan paliwa w samochodach używanych w Urzędzie Miejskim w Piszu i Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Pisz.
2) Stan depozytów.
3) Stan gruntów.
4) Inwestycje w toku.

§ 4
Inwentaryzację należy zakończyć do dnia 20 stycznia 2006r.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 17 sty 2006 14:29
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2006 15:36
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2166 razy