BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 131/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania zespołów spisowych
Na podstawie ust. 4 rozdziału III Załącznika do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Piszu w składzie:
1/ do przeprowadzenia spisu stanu paliwa w samochodach używanych w Urzędzie Miejskim w Piszu i Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Pisz
a) Jarosław Turski – przewodniczący
b) Ryszard Buczel – członek

2/ do przeprowadzenia spisu stanu depozytów
a) Bartłomiej Sienkiewicz – przewodniczący
b) Monika Woźniak-Wilimczyk – członek

3/ do przeprowadzenia spisu stanu gruntów
a) Marcin Ilewicz – przewodniczący
b) Grażyna Wnęta – członek

4/ do przeprowadzenia spisu inwestycji w toku
a) Michał Andrzejczyk – przewodniczący
b) Henryk Skrodzki – członek


§ 2
Zakres obowiązków i odpowiedzialności członków zespołów spisowych określa Załącznik do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
§ 3
Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

§ 4
Arkusze spisowe z inwentaryzacji należy przekazać przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 13 stycznia 2006 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 17 sty 2006 14:31
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2006 15:36
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2111 razy