BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 55/07 Burmistrza Pisza z dnia 4 maja 2007 r.

uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1.

Uchyla się Zarządzenie Nr 31/2007 Burmistrza Pisza z dnia 07 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2007 r.
Data powstania: wtorek, 19 cze 2007 09:24
Data opublikowania: wtorek, 19 cze 2007 10:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sty 2009 15:25
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1965 razy