BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 89/07 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2007r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 lit.b Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( M.P. Nr 66, poz. 678) w związku z § 1 pkt 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez obwodowe komisje wyborcze, terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2006-2010 ( M.P. Nr 3, poz. 21 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1.
W Zarządzeniu Nr 113/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2006r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wprowadza się następujące zmiany:

- W §1 w ust. 1:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) Panią Ewę Żmijewską na operatora systemów informatycznych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą Agronomówka Szczechy Wielkie 13”,
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) Pana Marcina Ilewicza na operatora systemów informatycznych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą Świetlica Wiejska Rostki 18a”,
3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5) Pana Ryszarda Buczel na operatora systemów informatycznych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą Świetlica Wiejska Stare Guty 13a”,
4) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„ 6) Pana Zbigniewa Wdowiarskiego na operatora systemów informatycznych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 z siedzibą Szkoła Podstawowa Jeże 14”,
5) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„ 8) Pana Mateusza Cieśluka na operatora systemów informatycznych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 z siedzibą Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu”,
6) pkt 13 otrzymuje brzmienie :
„ 13) Pana Jerzego Malczyka na operatora systemów informatycznych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 z siedzibą Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu”,
7) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„ 14) Pana Rafała Grusznisa na operatora systemów informatycznych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 z siedzibą Zespół Szkół Nr 1 w Piszu”,
8) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„ 16) Panią Ewę Szymańską na operatora systemów informatycznych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 z siedzibą Gminny Zespół Szkół w Piszu”.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2007r.
Data powstania: wtorek, 7 sie 2007 13:03
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2007 15:04
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2499 razy