BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 33/07 Burmistrza Pisza z dnia 7 marca 2007 roku

w sprawie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Pisz
Na podstawie § 23 ust. 1 statutów sołectw stanowiących Załączniki Nr 1-42 do Uchwały Nr VII/76/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 74, poz. 1116, z 2005 r. Nr 103, poz. 1394, Nr 165, poz. 1876, Nr 178, poz. 1974) oraz § 2 Uchwały Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich zarządza się, co następuje:§ 1
Zwołuję zebrania wiejskie celem wyboru sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Pisz zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp Sołectwo Data zebrania I termin II
termin Miejsce zebrania Przewodniczący zebrania
1 Babrosty 15.03.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa (Babrosty 9) H. Skrodzki
2 Bogumiły 16.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska M. Zbieranek
3 Borki 16.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska E. Długozima
4 Ciesina 19.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska Z. Wdowiarski
5 Hejdyk 15.03.2007 19.00 19.30 Szkoła Podstawowa J. Turski
6 Imionek 19.03.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa (Imionek 2/5) H. Waszkiewicz
7 Jagodne 20.03.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa (Jagodne 9) E. Winek
8 Jeglin 21.03.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa
(Jeglin 5) E. Sadłowska
9 Jeże 21.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska H. Jabłońska
10 Kałęczyn 22.03.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa (Kałęczyn 6/1) B. Sienkiewicz
11 Karpa 22.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska J. Turski
12 Karwik 23.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska M. Cwalińska
13 Kocioł 23.03.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa
(Kocioł 4/1) E. Żmijewska
14 Kocioł Duży 26.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska H. Skrodzki
15 Kociołek Szlach. 26.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska M. Ilewicz
16 Kwik 27.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska M. Cwalińska
17 Liski 11.04.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska B. Sienkiewicz
18 Łupki 27.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska A. Kapelańska
19 Łysonie 28.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska S. Plona
20 Maldanin 28.03.2007 19.00 19.30 Bar „Myśliwski” A. Filipkowska
21 Maszty 02.04.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa (Maszty 1) E. Sadłowska
22 Pietrzyki 29.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska H. Skrodzki
23 Pilchy 30.03.2007 19.00 19.30 Pilchy 19d M. Cwalińska
24 Pogobie Średnie 30.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska A. Bogdańska
25 Pogobie Tylne 29.03.2007 19.00 19.30 Pogobie Tylne 14 E. Sadłowska
26 Rakowo Piskie 02.04.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska B. Damięcka
27 Rostki 03.04.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska A. Bogdańska
28 Snopki 03.04.2007 19.00 19.30 Szkoła Podstawowa P. Grochal
29 Stare Guty 04.04.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska B. Sienkiewicz
30 Szczechy Małe 04.04.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa (Szczechy Małe 4) S. Plona
31 Szczechy Wielkie 11.04.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska E. Winek
32 Szeroki Bór Piski 12.04.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska E. Jedynak
33 Trzonki 12.04.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska A. Michalak
34 Turośl 23.04.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska J. Turski
35 Turowo 13.04.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa (Turowo 1) E. Sadłowska
36 Turowo Duże 13.04.2007 19.00 19.30 Biuro gospodarstwa rolnego B. Sienkiewicz
37 Uściany 20.03.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska A. Michalak
38 Wąglik 16.04.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa (Wąglik 14) A. Michalak
39 Wiartel 16.04.2007 19.00 19.30 Świetlica R. Buczel
40 Zawady 17.04.2007 19.00 19.30 Dom sołtysa (Zawady 9) K. Piechowiak
41 Zdory 17.04.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska E. Winek
42 Zdunowo 18.04.2007 19.00 19.30 Świetlica wiejska E. Sadłowska

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu oraz sołectwach Gminy Pisz..
Data powstania: piątek, 9 lis 2007 07:59
Data opublikowania: piątek, 9 lis 2007 11:32
Data edycji: środa, 28 lis 2007 09:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 gru 2007 19:12
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1953 razy
Ilość edycji: 1