BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 153/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/ działki niezabudowanej położonej we wsi Maldanin, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 99 o powierzchni 573m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13234,
2/ działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Stefana Batorego oznaczonej
numerem geodezyjnym 1411 o powierzchni 1040 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13023,
3/ działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Pszenicznej oznaczonej
numerem geodezyjnym 1272 o powierzchni 600 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580,


w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 18 grudnia 2007r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2007r.

Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2007 10:27
Data opublikowania: poniedziałek, 3 gru 2007 11:29
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2416 razy