BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 84/07 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2007r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Aleksandra Kubrak;
2) Rafał Grusznis;
3) Zdzisław Jankiewicz.

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży poprzez organizację aktywnego wypoczynku w okresie wakacji 2007.

3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 27 lipca 2007 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2007 r..
Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2007 16:50
Data opublikowania: wtorek, 4 gru 2007 09:49
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2409 razy