BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 161/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2007r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) zarządzam co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 153/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż
nieruchomości:
1/ działki niezabudowanej położonej we wsi Maldanin, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 99 o powierzchni 573m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13234,
2/ działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Stefana Batorego oznaczonej
numerem geodezyjnym 1411 o powierzchni 1040m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13023,
3/ działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Pszenicznej oznaczonej
numerem geodezyjnym 1272 o powierzchni 600m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580,


w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Rogowska Ewa „


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2007r. .


Data powstania: poniedziałek, 17 gru 2007 08:53
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2007 12:09
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2315 razy