BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 lutego 2007r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Grażyna Leszczyńska
2) Joanna Sadłowska
3) Rafał Grusznis

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza konkursie pn. „organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2007 na bazie świetlic wiejskich i świetlic prowadzonych przez organizacje pozarządowe”.
3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 14 lutego 2007r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 21 gru 2007 13:01
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2007 13:03
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 2495 razy