BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2008r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymianę pokrycia dachowego”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymianę pokrycia dachowego”, w składzie:1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Elżbieta Sadłowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2008 roku
Data powstania: środa, 9 sty 2008 14:35
Data opublikowania: środa, 9 sty 2008 15:41
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2422 razy