BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/08 Burmistrza Pisza z dnia 7 stycznia 2008r.

w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), w związku z art.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 7 stycznia 2008r. odwołuję Panią Annę Błaszczyk ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu .

§ 2.

Z dniem 7 stycznia 2008r. powierzam Pani Joannie Stanulewicz pełnienie obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2008r.Burmistrz Pisza
/-/ Jan AlickiData powstania: czwartek, 10 sty 2008 09:19
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2008 09:22
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2473 razy