BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2008r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz – wzdłuż ulicy Warmińskiej w Piszu
Na podstawie art.19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz – wzdłuż ulicy Warmińskiej w Piszu, w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Elżbieta Sadłowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Marcin Ilewicz – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2008 r.


Data powstania: środa, 9 sty 2008 14:35
Data opublikowania: środa, 9 sty 2008 15:41
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2466 razy