BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2008r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie §8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu przy ul. Kochanowskiego, oznaczonych nr działek 1459/18, 1459/19, 1459/20, 1459/21, 1459/22, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22912, w składzie:


1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji – Hanna Waszkiewicz,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 20 lutego 2008 roku.
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2008 roku.
Data powstania: piątek, 11 sty 2008 09:35
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2008 13:39
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2480 razy