BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 39/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionym Zarządzeniem Nr 121/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 131/07 z dnia 19 października 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 Załącznika do Zarządzenia ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dostępne taryfy
Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:
1) Taryfa „Wszyscy i na Wszystko 25” (telefon 502253761)
2) Taryfa „Orange dla firm 80” (telefony: 501155443, 510182460)
3) Taryfa „Orange dla firm 160” (telefon: 502502496)
4) Taryfa „Top Firma 300” (telefony: 502502498, 503116616, 513029800)
5) Taryfa „Orange dla firm 320” (telefony: 502502493, 502502494, 502502495, 506110330, 508257577)
6) Taryfa „Top firma 800” (telefon 502373747)
7) Taryfa „Firma 1000” (telefon 502502497)”;

2) w § 9 Załącznika do Zarządzenia ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Limity rozmów
Ustala się bezpłatne limity połączeń rozmów wykonywanych ze służbowych telefonów komórkowych:
1) dla taryfy „Wszyscy i na Wszystko 25” (telefon 502253761) – limit bezpłatnych minut 000
2) dla taryfy „Orange dla firm 80” (telefony: 501155443, 510182460) – limit bezpłatnych minut 8000
3) dla taryfy „Orange dla firm 160” (telefon: 502502496) – limit bezpłatnych minut 16000
4) dla taryfy „Top Firma 300” (telefony: 502502498, 503116616, 513029800) – limit bezpłatnych minut 30000
5) dla taryfy „Orange dla firm 320” (telefony: 502502493, 502502494, 502502495, 506110330, 508257577) – limit bezpłatnych minut 32000
6) dla taryfy „Top firma 800” (telefon 502373747) – limit bezpłatnych minut 80000
7) dla taryfy „Firma 1000” (telefon 502502497) – limit bezpłatnych minut 100000”.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2008 r.

Burmistrz Pisza
/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 10 sty 2008 09:16
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2008 09:19
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2533 razy