BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2008r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „prace dodatkowe przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jeżach”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „prace dodatkowe przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Jeżach”, w składzie:1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Elżbieta Sadłowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2008 roku


Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2008 15:33
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2008 15:56
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2347 razy