BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2008r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”, w składzie:1. Piotr Grochal – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Krzysztof Nosek – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Edyta Kryszajtys – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2008 roku

Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2008 15:31
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2008 15:48
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2353 razy