BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 34/08 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach
Na podstawie art. 36a ust. 4a w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

Powierza się Pani Barbarze Teresie Sulewskiej, do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z art. 36 a ust. 3 lub ust. 4 ustawy o systemie oświaty, pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach od 3 marca 2008 r. nie dłużej niż do 31 sierpnia 2008 r.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2008 r.
Data powstania: środa, 5 mar 2008 07:09
Data opublikowania: środa, 5 mar 2008 07:12
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2131 razy