BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 49/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”, w składzie:1. Ewa Szymańska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Anna Kapelańska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Bogdańska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2008 roku

BURMISTRZ

/Jan Alicki/

Data powstania: piątek, 28 mar 2008 14:24
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2008 15:28
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2106 razy