BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Grażyna Leszczyńska;
2) Jerzy Malczyk;
3) Krzysztof Rumiński.

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Gminę Pisz otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych.

3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 28 marca 2008 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2008 r.
Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2008 08:04
Data opublikowania: poniedziałek, 31 mar 2008 08:06
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 2099 razy