BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół Opiniujący w składzie:

1) Elwira Świetlicka
2) Lilla Bednarek
3) Aleksandra Kubrak

2. Zadaniem Zespołu Opiniującego jest przygotowanie propozycji co do wyboru oferty w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Zespół Opiniujący przedstawi Burmistrzowi Pisza propozycję co do wyboru oferty w terminie do dnia 01 grudnia 2008 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2008 r.


Data powstania: piątek, 28 lis 2008 14:36
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 15:54
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1850 razy