BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 154/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podział nieruchomości na terenie miasta Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn.zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podział nieruchomości na terenie miasta Pisz w składzie:

1. Ewa Żmijewska - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Marcin Ilewicz - zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski - sekretarz Komisji Przetargowej
4. Ewelina Koszewska - członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2008 roku

BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: czwartek, 4 gru 2008 14:34
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2008 15:01
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1844 razy