BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 157/08 Burmistrza Pisza z dnia 03 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn.zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w składzie:

1. Elżbieta Sadłowska - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Edyta Kryszajtys - zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski - sekretarz Komisji Przetargowej
4. Adam Rutkowski - członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2008 roku

BURMISTRZ

/Jan Alicki/

Data powstania: czwartek, 4 gru 2008 14:39
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2008 15:02
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1801 razy